Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Cài đặt chung

Quản lý tài khoản cá nhân, nhật ký hoạt động và thông tin bảo mật.

Xem hướng dẫn

Chuyển đổi thành giọng nói

Chuyển văn bản hoặc hình ảnh có chứa văn bản thành giọng nói diễn cảm, dễ nghe.

Xem hướng dẫn

Chuyển đổi thành văn bản

Công nghệ xử lý giọng nói, âm thanh thành nội dung văn bản.

Xem hướng dẫn

Tích hợp API

Xử lý các yêu cầu chuyển đổi nhanh chóng hơn, giảm thiểu thao tác, thời gian xử lý.

Xem hướng dẫn

Xử lý văn bản

Tìm các lỗi chính tả, sửa lỗi chính tả và chuyển văn bản thành ngôn ngữ tự nhiên.

Xem hướng dẫn

Từ điển

Thêm mới và lưu trữ giải nghĩa các từ viết tắt nhằm phục vụ chuyển đổi văn bản.

Xem hướng dẫn

Thống kê

Thống kê các hình ảnh, văn bản, âm thanh thành giọng nói và văn bản.

Xem hướng dẫn

Dữ liệu đã xóa

Khôi phục và xóa vĩnh viễn các dữ liệu đã xóa từ trước.

Xem hướng dẫn

1. Cài đặt chung

Tương lai về mặt sinh học và địa chất của Trái Đất có thể được ngoại suy bằng cách ước lượng những tác động trong dài hạn của một số yếu tố, bao gồm thành phần hóa học của bề mặt Trái Đất, tốc độ nguội đi ở bên trong của nó, những tương tác trọng lực với các vật thể khác trong hệ Mặt Trời, và độ sáng ngày càng tăng của Mặt Trời. Có một nhân tố bất định trong phép ngoại suy này, đó là những công nghệ mà loài người phát minh ra, chẳng hạn như kỹ thuật khí hậu; ảnh hưởng liên tục của chúng có khả năng dẫn đến những thay đổi lớn tới Trái Đất. Công nghệ là nguyên nhân gây ra sự kiện tuyệt chủng Holocen đang diễn ra và những tác động của nó có thể kéo dài tới năm triệu năm. Từ đó, công nghệ có khả năng sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng của loài người, để hành tinh quay trở lại nhịp độ tiến hóa chậm hơn chỉ nhờ vào những quá trình tự nhiên diễn ra một cách lâu dài